Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 26.11.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 26.11.2010 Thượng tọa Thích Viên Định phân tích sự khác nhau giữa “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” và “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” (tức Giáo hội Nhà nước) & Chương trình “Kỷ niệm Ngày 30.4 - Ba mươi lăm năm sau”, với bài viết của Ký giả, Nhà văn Edwards Behr.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××