Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 19.11.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 19.11.2010 Thư Chúc mừng của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi Bà Aung San Suu Kyi nhân ngày bà được trả tự do & Cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về sự kiện này.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××