Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 12.11.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 12.11.2010 Thư Phản kháng của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ đàn áp Thương phế binh ở Quảng Trị ; tường thuật cuộc Hội luận dân chủ tại Bộ Ngoại giao Pháp & Nguy cơ Bùn Đỏ và Bô-xít Tây nguyên như những tiền đề mất nước.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××