Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 05.11.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 5.11.2010 Tường thuật chuyến thuyết trình và Ra mắt sách “Một Đời Vì Đạo Vì Dân” của Đức Cố Tăng thống Thích Huyền Quang tại hai thành phố Calgary và Edmonton ở Canada.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××