Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 29.10.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 29.10.2010 Vụ chùa Kim Quang ở Huế bị đàn áp & Lời Kêu gọi thực hành Thông điệp Bảo Vệ Thăng Long của Hòa thượng Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, Viện Hóa Đạo, và Vụ trưởng Gia Đình Phật tử vụ Gia Đình Phật tử Việt Nam.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××