Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 22.10.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 22.10.2010 Thông điệp “Hãy Bảo Vệ Thăng Long nhân 1000 Năm Thăng Long” do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tuyên đọc & Nghe tường thuật Đại hội Thường niên 2010 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ qua cuộc phỏng vấn Đạo hữu Đoàn Tuấn, Trưởng ban Tổ chức.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××