Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 15.10.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 15.10.2010 Cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nói về Thông điệp “Hãy Bảo Vệ Thăng Long nhân 1000 Năm Thăng Long” & Nghe Quyết Nghị 8 điểm của Đại hội Thường niên 2010 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××