Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 08.10.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 8.10.2010 Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đọc Thông điệp “Hãy Bảo Vệ Thăng Long nhân 1000 Năm Thăng Long” & Nghe đài Viet Nam Sydney Radio phỏng vấn ông Võ Văn Ái về đại lể 1000 Năm Thăng Long do Hà Nội tổ chức.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××