Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 03.09.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 3.9.2010 Cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang về vụ đàn áp, khủng bố chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, không cho Phật tử tham dự Đại lễ Vu Lan & Cuộc phỏng vấn Luật sư Cù Huy Hà Vũ về kiến nghị gửi Quốc hội yêu sách đại xá toàn bộ quân, cán, chính Việt Nam Cộng hòa để chấm dứt mọi tranh chấp, thù hận dân tộc, và đổi tên nước Việt Nam.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××