Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 27.08.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 27.8.2010 “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang” qua bài Ngài phát biểu tại Tang lễ Đức cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu ở chùa Linh Mụ, Huế, ngày 3.5.1992 & nghe lời phát biểu hậu thuẫn GHPGVNTN của một Phật tử người Anh, Huân tước Avebury, Thượng Nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××