Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 13.08.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 13.8.2010 phản ứng của 2 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đòi phá án tử hình cho sinh viên Phan Minh Mẫn & “Những Văn kiện Lịch sử của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang” về Pháp nạn III, 1975 1998.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××