Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 06.08.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 6.8.2010 Phản ứng của một số nhân vật trong và ngoài nước trước cuộc Hội thảo Phật giáo về các Vua thời Lý tại Hà Nội, “Những Văn kiện Lịch sử của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang” về Pháp nạn III, 1975 1998 & Bài thơ Nhớ Chùa của Thi sĩ Huyền Không.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××