Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 02.07.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 02.07.2010 : Phần 3 Chương trình chuẩn bị Lễ Đại tường Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang với lời phát biểu tôn vinh Ngài của Ân Xá Quốc Tế Nhóm 65 ở Canada & Nghe “Chương trình kỷ niệm Ngày 30 tháng Tư 35 năm sau” qua bài viết của Ký giả quốc tế Edith Lenart.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××