Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 25.06.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 25.06.2010 : Phần 2 Chương trình chuẩn bị Lễ Đại tường Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang & Nghe báo chí quốc tế nói về Ngài.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××