Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 18.06.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 18.06.2010 : Chương trình chuẩn bị Lễ Đại tường Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều và của Văn phòng II Viện Hóa Đạo tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ & Nghe lại Lời Tác bạch của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ trước Kim quan Đức cố Tăng Thống, và nghe Đài BBC phỏng vấn ông Võ Văn Ái.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××