Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 11.06.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 11.06.2010 : Thư Phản kháng của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi lãnh đạo Hà Nội, Giáo sư Võ Văn Ái bình luận về “Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ” của Tổng thống Obama & Nghe “Chương trình kỷ niệm Ngày 30 tháng Tư 35 năm sau” qua bài viết của Luật sư Tòa Thượng thẩm Paris Jean-Marc Varault.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××