Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 04.06.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 04.06.2010 : Cảm niệm bức Thông điệp Phật Đản của Huynh trưởng Lê Công Cầu ; Nhớ tưởng Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang qua bức Thông điệp cuối cùng Ngài viết năm 2008 trước khi viên tịch & Nghe “Chương trình kỷ niệm Ngày 30 tháng Tư 35 năm sau” qua bài viết của Natalya Gorbanevskaya, Nữ thi sĩ Nga.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××