Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 21.05.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 21.05.2010 : Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tuyên đọc Thông điệp Phật Đản ; nghe ông Kristopher Andersen kể chuyến đi phỏng vấn Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện, Saigon & Chương trình “Kỷ niệm ngày 30.4 Ba mươi lăm năm sau”, với bài viết của Nhà văn Lỗ Mã Ni, Paul Goma.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××