Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 14.05.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 14.05.2010 : Chương trình “Kỷ niệm ngày 30.4 Ba mươi lăm năm sau”, với bài viết của Kịch tác gia, Hàn Lâm viện Pháp Eugène IONESCO và Thượng tọa Thích Viên Định & Nghe Hương Lan, Chí Tâm trong bài hát Người Vượt Biển “Biển cả và Tự do” 32 năm trước.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××