Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 30.04.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 30.04.2010 : Chương trình Kỷ niệm ngày 30.4. với các bài viết của Thượng tọa Thích Viên Định, ông Thor Halvorssen, và 2 Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” & “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang”.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××