Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 16.04.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 16.04.2010 : “Bài xã luận “Tổ quốc trước nạn bành trướng Đại Hán” của Thượng tọa Thích Viên Định & Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang” Phần 2 về 6 điều sai trái của Ban Tôn giáo Chính phủ đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××