Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 09.04.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 09.04.2010 : Tường trình khóa Tu học Phật Pháp tại chùa Viên Thông, thành phố Atlanta, Hoa Kỳ, dưới sự chủ trì của Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××