Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 26.03.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 26.03.2010 : “Hội đồng Nhân quyền LHQ và Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo bằng chính sách dối gạt nhân quyền hai mặt, qua các tiếng nói của Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Cao Quang Ánh, ông Thor Halvorssen, Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam, và ông Võ Trần Nhật, đại diện Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××