Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 19.03.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 19.03.2010 : Phản ứng của Nữ Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez và bà Therese Jebsen, Giám đốc Sáng hội Rafto, về bức thư của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ & “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang” về Pháp nạn thứ nhất dưới thời Cộng sản.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××