Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 12.03.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 12.03.2010 : “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang” về Pháp nạn thứ ba dưới thời Cộng sản & Nghe Mục “Thế giới ủng hộ chúng ta” qua những lời phát biểu của các vị Thị trưởng va Dân biểu Quốc hội Úc Đại Lợi Tania Mikaluk, John Kelly, Mark Butter và Kevin Rudd.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××