Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 19.02.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 19.02.2010 : Lời Chúc Tết của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác từ Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh từ Huế, và Bà Sue Boyce, Thượng Nghị sĩ Quốc hội Úc Đại Lợi & Nghe Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang” về Pháp nạn III dưới thời Cộng sản.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××