Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 12.02.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 12.02.2010 : Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đọc Thông điệp Xuân Canh Dần, 2010 : “HÃY CÙNG ĐỨNG LÊN !” & Nghe tường thuật cuộc họp báo tại Quốc hội Pháp ở Paris tố cáo Hà Nội vi phạm quyền hành xử Luật sư tại Việt Nam.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××