Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 05.02.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 05.02.2010 : Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang” về Pháp nạn III dưới thời Cộng sản & Nghe tiếp những lời phát biểu của chính giới Úc Đại Lợi ủng hộ Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××