Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 29.01.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 29.01.2010 : Bài viết “Trận chiến âm thầm chống Phật tử hải ngoại của Hà Nội” qua đó Luật sư Scott Johnson báo động sự xâm nhập cộng sản vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở hải ngoại nhằm tiêu diệt Giáo hội, mà cuộc thử nghiệm đang thi hành tại Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ & Nghe tiếp những lời phát biểu của chính giới Úc Đại Lợi ủng hộ Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××