Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 22.01.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 22.01.2010 : Thông tư của Viện Hoá Đạo về hiện trạng vu khống, chụp mũ hàng Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lưu hành trên Mạng Internet và các cơ quan truyền thông.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××