Dai Phat giao Viet Nam
2010

 

×××

Ngày 08.01.2010
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 08.01.2010 : Bài Bình luận của Thượng toạ Thích Viên Định về “Giáo chỉ số 9 đã cứu nguy mạng mạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và làm thất bại chủ trương tiêu diệt Phật giáo của Nhà cầm quyền Cộng sản”.

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××