Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 25.12.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 25.12.2009 : Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang về Bản Tự thuật thứ 2 sau buổi làm việc với ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××