Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 11.12.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 11.12.2009 : Thông bạch số 10 của Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trước tình hình đất nước & Câu chuyện Cuối Tuần với ông Võ Văn Ái về Những xôn xao Miệt Dưới qua bức thư của Thượng toạ Thích Tâm Minh

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××