Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 20.11.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 20.11.2009 : Gs Võ Văn Ái nói về Vai trò người Cư sĩ Phật giáo qua trường kỳ lịch sử (phần 2) tại buổi họp mặt đồng bào Phật tử ở thành phố Frankfurt, Cộng hoà Liên bang Đức & Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang” nói về Thông điệp VÔ UÝ của người Phật tử Việt Nam

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××