Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 13.11.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 13.11.2009 : Gs Võ Văn Ái nói về Vai trò người Cư sĩ Phật giáo qua trường kỳ lịch sử tại buổi họp mặt đồng bào Phật tử ở thành phố Frankfurt, Cộng hoà Liên bang Đức & Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang” nói về 9 điểm Ngài yêu sách Hà Nội giải toả vấn đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××