Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 6.11.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 06.11.2009 : Nghe thảo luận về Lời Kêu Gọi “Không dùng hàng hoá Trung quốc” của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ tại Đại hội Khoáng đại kỳ 4 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, với lời dẫn nhập của Gs Võ Văn Ái và những góp ý của TT. Thích Giác Đẳng, HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Trí Lãng, chị Ỷ Lan cùng các Phái đoàn tham dự Đại hội

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××