Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 30.10.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 30.10.2009 : Nghe Thượng toạ Thích Viên Lý báo cáo Tổng kết hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tại Đại hội Khoáng đại kỳ 4 của Giáo hội, tổ chức ở chùa Diệu Pháp và chùa Điều Ngự, bang California, Hoa Kỳ

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××