Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 23.10.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 23.10.2009 : Nghe một số trích đoạn trong bài tham luận “Nhân quyền, Tôn giáo và hướng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất giải trử Quốc nạn và Pháp nạn” của Gs Võ Văn Ái phát biểu tại tại Đại hội Khoáng đại kỳ 4 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, về những âm mưu đánh phá Phật giáo qua một số bài viết gần đây

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××