Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 16.10.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 16.10.2009 : Nghe Phóng sự Đại hội Khoáng đại lần thứ 4 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ với 300 đại biểu thuộc 96 Phai đoàn trên toàn quốc Hoa Kỳ & nghe Đạo từ của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ gửi Đại hội

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××