Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 02.10.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 2.10.2009 : Nghe Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền trầm trọng tại khóa họp lần thứ 12 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève & nghe “Những văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××