Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 25.09.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 25.9.2009 : Nghe bản tin về 200 nhà Dân chủ thuộc 20 quốc gia Châu Á tại Hội nghị “Diễn Đàn Dân chủ hóa Á châu” họp ở Hán Thành, Đại Hàn, ủng hộ dân chủ hóa Việt Nam & nghe “Những văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××