Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 18.09.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 18.9.2009 : Thượng tọa Thích Viên Định bình luận về “Ai là kẻ cấu kết với thế lực thù địch âm mưu xâm chiến lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam & “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××