Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 11.09.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 11.9.2009 : Ông Võ Văn Ái bình luận về Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất Tuân Dân sự - Biểu tình Tại gia của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ & tin LHQ tố cáo Hà Nội bắt bớ trái phép các nhà bất đồng chính kiến

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××