Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 04.09.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 4.9.2009 : Nghe cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Giác Đẳng về sinh hoạt Phật sự, truyền thông và trong giới trẻ tại chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, cũng như bình luận về cuộc đời của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang & Mục “Những văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××