Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 28.08.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 28.8.2009 : Nghe cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Viên Lý về sinh hoạt Phật sự tại chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster, Hoa Kỳ & Mục “Những văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××