Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 14.08.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 14.8.2009 : Nghe ký giả Tiệp Tomas Nidr của Nhật báo Mlada Fronta DNES phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ theo bản dịch Việt ngữ của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế & nghe mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang” và mục “Thế giới ủng hộ chúng ta”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××