Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 07.08.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 7.8.2009 : Nghe tin tức về Ủy hội Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền, cùng các tiết mục kỷ niệm Lễ Tiểu Tường, một năm Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch. Đặc biệt mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××