Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 24.07.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 24.7.2009 : Nghe Chương trình kỷ niệm lễ Tiểu Tường, một năm Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, nghe lại tiếng nói của Ngài căn dặn đấu tranh phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất & nghe mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××