Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 17.07.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 17.7.2009 : Nghe Chương trình kỷ niệm lễ Tiểu Tường, một năm Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, nghe lại tiếng nói của Ngài chúc Tết đồng bào đầu Xuân Mậu Tý 2008 & nghe mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××