Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 19.06.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 19.6.2009 : Nghe tường trình chuyến đi Úc Đại Lợi của Phái đoàn Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để ra mắt tập Thơ Tù của Hòa thượng Thích Quảng Độ và trình bày về Hiện tình của GHPGVNTN. Xin mời nghe các lời phát biểu của chính giới Úc: các vị Dân biểu và Thượng Nghị sĩ Graham Perret, Sue Boyce, Graham Quirk, Mark Furner, Angela Owen-Taylor, Michael Johnson, cùng lời phát biểu của Thượng tọa Thích Phước Nhơn và Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tại Úc Đại Lợi

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××